cs

Výsledky výzkumu: Povědomí o existenci Probační a mediační služby

Výsledky výzkumu: Povědomí o existenci Probační a mediační služby

Aktivity Probační a mediační služby jsou natolik specifické, že někteří lidé nemusí mít ani po 20 letech naší existence jasnější představy o tom, čím se probační pracovníci zabývají. Povědomí o Probační a mediační službě se věnoval i nedávný výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že jasnější představu o činnosti Probační a mediační služby má zhruba pětina české veřejnosti. Třetina se s jejím názvem setkala, ale povědomí o náplni její práce má spíše mlhavé. Zbývající část respondentů pak zcela otevřeně přiznala, že tuto instituci nezná.