cs

Vyjádření k události 21. prosince 2023

Probační a mediační služba vyjadřuje hlubokou účast se všemi, které zasáhl trestný čin spáchaný ve čtvrtek 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Naši odborní pracovníci jsou připraveni k pomoci, která bude nutně následovat po první krizové intervenci. Všem potřebným jsme a budeme k dispozici dle maximálních možností Služby, aby oběti tohoto trestného činu a poškození co nejlépe zvládli složitou situaci a prošli pod odborným vedením toto těžké období.