cs

Vychází kniha „Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives”

Mediace kniha

V těchto dnech vychází u nakladatelství Kluwer Law International monografie “Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives”, na které se podíleli i naši kolegové z Probační a mediační služby. Společně s Ministerstvem spravedlnosti ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR jsme získávali data pro provedení časoprostorové analýzy míry využívání mediace v zemích EU.

Kniha Lenky Holé, Martiny Urbanové, Miloše Večeři, Davida Fiedora a Jana Holase je průkopnickou publikací zachycující společensko-právní kontext mediace. Přispěvatelé jejím prostřednictvím objasňují potřebu pěstovat příznivé sociálně-právní klima pro rozvoj mediace, a současně analyzují kulturní, sociální, systémové a prostorové aspekty využití mediace v právní praxi různých zemí Evropské unie. Na základě časoprostorové analýzy a modelů pak kniha identifikuje sociální a kulturní důvody roztříštěnosti právní úpravy mediace a navrhuje cesty, které by podpořily efektivní implementaci mediace do společenské praxe.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.