cs

Vsetínští studenti se seznámili s restorativními postupy

Přednáška pro studenty vsetínského gymnázia

Ve středu 30. března 2022 proběhla v rámci pravidelných osvětových aktivit vsetínského střediska beseda se studenty maturitních ročníků Masarykova gymnázia Vsetín na téma činností Probační a mediační služby v kontextu restorativní justice. Zájem studentů se soustředil na aplikaci restorativních postupů a programů při činnostech Služby.

Děkujeme studentům za oboustranně přínosné setkání.