cs

Vedoucí středisek lektorovaly seminář Justiční akademie Kroměříž

Seminář Justiční akademie Kroměříž

Minulý týden vedoucí střediska Přerov Táňa Palotášová a vedoucí střediska Český Krumlov Marcela Nerudová společně lektorovaly seminář Justiční akademie Kroměříž pro trestní soudce a státní zástupce.

V rámci tématu „Trestná činnost mládeže a na mládeži“ vystoupily s přednáškou o činnosti Probační a mediační služby ve vztahu k mladistvým pachatelům. Dále hovořily o problematice užívání omamných a psychotropních látek u mladistvých a o činnosti Služby v těchto případech.