cs

Vážení klienti,

zdravíme Vás opět po čase z Probační a mediační služby a chceme Vás i tentokrát podpořit v tomto období, které může být pro mnohé velmi náročné. Zároveň přinášíme pozitivní zprávu, že se postupně vracíme k běžnému provozu, tedy přímému osobnímu kontaktu s Vámi. To je možné díky postupnému uvolňování vládou přijatých omezení a také získáním nezbytného množství ochranných prostředků, kterými chráníme při práci nás i Vás.

Obětem trestných činů v této nelehké době poskytujeme samozřejmě i nadále psychosociální podporu, právní informace, pomoc při uplatňování škody a odškodnění, ale také zprostředkování kontaktu na návazné služby a organizace. Návrat k běžnému provozu ještě zintenzivní tolik potřebný lidský a osobní kontakt při pomoci, kterou Vám nabízejí naši poradci. Víme, že v aktuální situaci je třeba řešit i Váš možný strach z nákazy, nabídnout adekvátní psychoterapeutickou podporu pro uklidnění nejistoty nebo poradit v dalších situacích, které současný nouzový stav přinesl. Poradci s Vámi v minulých týdnech nově hledali řešení např. v citlivých otázkách předávání nezletilého dítěte mezi rozvedenými partnery či odročení soudních jednání. Probační a mediační služba je a bude vždy připravena Vám poskytnout profesionální pomoc a zůstáváme zde pro Vás i nadále.

Další pozitivní zprávou pro veřejnost je jistě fakt, že i přes nutná omezení v důsledku nouzového stavu jsme nepolevili v rozsahu práce s Vámi, našimi klienty, nad kterými vykonáváme dohled. Naši pracovníci udržovali kontakt s 89% z Vás a již nyní si Vás opětovně zvou na osobní konzultace či Vás mohou navštívit ve Vašich domovech. Vy ostatní, kteří máte naplánované konzultace v dalších termínech nás budete moci navštívit již brzy bez omezení. Naše priority jsou v této oblasti jasné a nikdy jsme z nich neslevili. Jde zejména o výkon dohledu nad podmíněně odsouzenými a také těmi, kteří byli podmíněně propuštěni z vězení na svobodu. Stejně tak jde o přípravu podmínek k nahrazení vazby dohledem, přípravu stanovisek k uložení trestu obecně prospěšných prací, přípravu stanovisek k uložení trestu domácího vězení, přípravu stanovisek k žádosti o podmíněné propuštění. Naše kontrola výkonu trestu domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací probíhala i po dobu nouzového stavu.  

Těm z Vás, kteří jste po dohodě s námi vyčkávali na možnost provedení osobního setkání v rámci připravené mediace, děkujeme za trpělivost a přejeme Vám hodně zdaru při rozhovorech o nelehkých otázkách. Věříme, že se Vám pod vedením našich zkušených mediátorů podaří najít pro Vás přijatelné řešení nápravy vzniklé škody. Krizový stav je náročný pro celou společnost, ale v naší Službě jsme profesionálové, kteří se výzev nebojí. Našli jsme způsoby, jak v práci s Vámi pokračovat i v době omezení nouzového stavu v naší zemi. Pro Vaši představu proto ještě závěrem uvádíme, že po celou dobu spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, sdílíme společně potřebné informace. Během uplynulého měsíce, kdy stav omezení našeho provozu trval, nás soudy pověřily, abychom zahájili činnost v 883 nových případech.  

V případě potřeby jsme tu stále pro Vás i na telefonickém nebo mailovém spojení, které najdete na našich webových stránkách. Přejeme Vám klidné dny a především pevné zdraví.

Těm z Vás, kteří jste se dobrovolně zapojili do pomoci lidem, kteří to v době nouzového stavu potřebovali, a také těm, kteří svým vyšším nasazením a výkonem práce pomohli udržet v chodu potřebné provozy veřejně prospěšných institucí, DĚKUJEME!

Tým pracovníků Probační a mediační služby