cs

V Přerově se uskutečnil 14. ročník akce „Občan a bezpečnost“

Občan a bezpečnost (Přerov)

Před začátkem letních prázdnin proběhla v budově Policie České republiky územního odboru Přerov již tradiční bezpečnostně preventivní akce Občan a bezpečnost. Setkání je pořádáno každé dva roky a stejně jako v předchozí letech ani u 14. ročníku nechyběly naše kolegyně z místního střediska.

Akce Občan a bezpečnost je vždy určena nejen dětem a mládeži, ale také zájemcům o bezpečnostní problematiku a široké veřejnosti. Na programu se navíc podílejí všechny složky integrovaného záchranného systému a další s policií úzce spolupracující organizace. Děkujeme za pozvání a možnost prezentovat činnost Probační a mediační služby.