cs

V Jindřichově Hradci proběhlo setkání v rámci Tour Probační a mediační služby

Tour Probační a mediační služby - Jindřichův Hradec

Ve čtvrtek 20. října 2022 byla v rámci další zastávky Tour Probační a mediační služby představena činnost naší organizace v Městské knihovně Jindřichův Hradec.

Pracovníci místního střediska si připravili prezentaci k odborným agendám se zaměřením na dosavadní praxi v jejich okrese. Posluchači měli možnost klást otázky, které se týkaly práce probačních úředníků s obětmi trestných činů a kontroly alternativních trestů. Velký zájem směřoval k získání informací o výkonu trestu obecně prospěšných prací. Uvedenou problematiku podpořila také účast zástupce ze strany poskytovatele – Automotoklub Jindřichův Hradec. Účastníkům besedy byly prezentovány zkušenosti a výhody výkonu uvedeného trestu s přesahem do místní komunity a naplněním principů restorativní justice. V závěru besedy se účastníci shodli, že uvedený typ akce posiluje informovanost o možnostech a právech obětí trestných činů.

Děkujeme všem za účast a Městské knihovně Jindřichův Hradec za zapůjčení krásného přednáškového sálu.