cs

Úspěšná mediace ve středisku Karviná-Havířov

Mediace Karivná Havířov

Definice pojmu mediace říká, že jde o mimosoudní řešení následků trestné činnosti mezi pachatelem a poškozeným. Praxe Probační a mediační služby ale dlouhodobě ukazuje, že za přípravou a realizací mediace stojí mnoho práce na straně všech zúčastněných. Vynaložené úsilí nicméně v mnoha případech nezůstává bez pozitivního efektu.

Přesně takovým příkladem je i nedávná mediace v našem středisku Karviná-Havířov. S pachatelem bylo během zkušební doby podmíněného propuštění s dohledem pečlivě pracováno na odpovědném postoji k náhradě škody i k samotné poškozené. Výsledkem práce našich kolegů pak bylo nastartování procesu splácení náhrady škody a ochota k osobnímu urovnání trestního konfliktu.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.