cs

UPŘESNĚNÍ chybných informací uvedených v článku iDNES.cz, MF DNES a soudcem Liborem Vávrou

UPŘESNĚNÍ chybných informací uvedených v článku iDNES.cz, MF DNES a soudcem Liborem Vávrou

Probační a mediační sužba se ohrazuje vůči nepřesnostem, které publikoval portál iDNES.cz a vydala MF DNES dne 30. 3. 2024 v článku autorů Tomáše Lánského a Barbory Prchalové („Nižší tresty za drogy i alimenty. Novela trestního zákoníku má vyprázdnit vězení“).

Autoři zde uvádějí: Monitorovací systém pro domácí vězení, takzvané náramky, by se měl znovu začít používat tento rok. Probační a mediační služba totiž loni konečně vybrala nového dodavatele, zakázku za 135 milionů korun vyhrála společnost Forsolution.

Pro upřesnění Probační a mediační služba uvádí:
Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení ostrého provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH.

Dále je nutné doplnit vyjádření JUDr. Libora Vávry, prezidenta Soudcovské unie ČR, který pro média uvedl:
„Trest domácího vězení tu už dávno mohl skvěle fungovat, kdyby netrvalo tak dlouho vybrat dodavatele. Žádný soudce nechce ukládat trest, který nefunguje. Přitom pro společnost by to bylo takřka zadarmo na rozdíl od toho, když živíte lidi ve vězení.“

Trest domácího vězení je stále alternativním trestem, který soudci mohou udělovat a udělují i nyní. Probační a mediační služby provádí nad jeho výkonem kontrolu prostřednictvím osobních namátkových kontrol v místě bydliště odsouzeného. Tato forma kontroly je stále nutná, když elektronický monitorovací systém (náramky) nelze u odsouzeného k trestu domácího vězení použít. To je běžné zejména z důvodu specifických pracovních podmínek odsouzeného, absence nutných podmínek v místě jeho bydliště (el. energie) nebo ze zdravotních důvodů odsouzeného. Elektronický monitorovací systém je nyní testován a připravován k zavedení do praxe v létě t.r.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.