cs

Týdny restorativní justice Probační a mediační služba uzavřela konferencemi v pěti městech

Týdny restorativní justice - Praha

Třetí listopadový týden v Probační a mediační službě tradičně patřil celosvětové akci zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o restorativní justici. Služba proto navázala na první dva semináře ve Zlíně a Českých Budějovicích a v rámci Týdnů restorativní justice realizovala hned pět dalších konferencí na univerzitách v Opavě, Praze, Hradci Králové, Karlových Varech a Ústí nad Labem.

Konferenci v Ústí nad Labem hostila Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně. Čtyřicítka studentů oboru Sociální politika a sociální práce zažila restorativní justici jinak. Budoucí pomáhající profesionálové si pod vedením zkušených lektorů Probační a mediační služby vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je být v roli mediátora, vžít se do role oběti i pachatele nebo být probátorem, který podporuje oběť trestného činu a provádí pachatele cestou změny. Co lze považovat za úspěch v mediaci a probaci? Co a kdo je měřítkem užitečnosti uplatnění restorativních programů v trestní justici? To byly hlavní otázky dne. Zúčastněné pracovníky potěšila vysoká aktivita studentů, míra porozumění a zájem o práci v Probační a mediační službě, kterou konkrétním zájemcům rádi umožníme ochutnat v rámci studentských stáží na našich střediscích.

Další ze seminářů se odehrál na půdě Univerzity Hradec Králové. V první části programu studenti 3. ročníku oboru Sociální patologie a prevence zinscenovali hlavní líčení. Příběh byl postaven na základě skutečné kazuistiky přepadení seniorky, které Probační a mediační služba řešila, a hlavní líčení bylo vyústěním delšího procesu práce s obětí i pachatelem, kde ještě před samotným soudem proběhla mediace. Následovala panelová diskuse, které se účastnil vyšetřovatel násilné kriminality z SKPV Hradec Králové, poradkyně pro oběti trestných činů ze střediska Probační a mediační služby v Hradci Králové a sociální pracovnice z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, které je součástí Oblastní charity Hradec Králové. Celou akcí provázela a za Probační a mediační službu vystupovala krajská vedoucí Východočeského soudního kraje Mgr. Denisa Gilányi.

Týdny restorativní justice dále zavítaly například do auly karlovarské pobočky Vysoké školy finanční a správní. Pracovníci Služby v Západočeském soudním kraji přednesli účastníkům prezentace na téma restorativní justice v praxi Probační mediační služby, mediace, poradenství obětem trestné činnosti a realizace resocializačních programů v programových centrech Probační a mediační služby. V řadách posluchačů byli jak studenti VŠFS, tak kolegové ze spolupracujících orgánů činných v trestním řízení, ale i zástupci široké veřejnosti.

Jak Týdny restorativní justice probíhaly v jednotlivých městech si můžete prohlédnout také v galerii níže: