cs

Tour Probační a mediační služby zavítalo do Ústí nad Labem

Tour Probační a mediační služby - Ústí nad Labem

Pod provokativním názvem „To se mě netýká?“ s podtitulem „I Ty nás můžeš někdy potřebovat“ uspořádalo besedu s obyvateli města a okolí středisko v Ústí nad Labem. Setkání v rámci Tour Probační a mediační služby bylo zaměřené převážně na situace, do kterých se může snadno dostat kdokoliv.

Pracovníci střediska lidem na skutečných případech přiblížili, jak pomáhají obětem trestných činů překonat těžkou situaci dopadu trestného činu, a jak mohou podpořit například viníky dopravních nehod, kteří chtějí své pochybení odčinit. Témata mediací, práv obětí, ale i práce s mládeží přiměla veřejnost k řadě otázek. Zaznívala v nich i slova jako nepřímé oběti nebo odpuštění, dokládající, že principy restorativní justice jsou lidem blízké.

Záštitu nad akcí poskytl náměstek primátora Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, který dříve s Probační a mediační službou úzce spolupracoval na Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. „Jsem proto rád, že se potkáváme znovu na municipální úrovni,“ řekl v úvodním proslovu.

Poděkování za poskytnutí prostor a pomoc se zajištěním akce patří Bc. Tereze Limburské a dalším pracovníkům Informačního střediska města Ústí nad Labem. O publicitu akce se v informační síti města Ústí n. Labem postarala Mgr. et Bc. Lenka Jaremová, které tímto též velmi děkujeme.