cs

Tour Probační a mediační služby v září dorazilo do Ústí nad Orlicí

Tour Probační a mediační služby - Ústí nad Orlicí

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí proběhlo ve středu 20. září 2023 v hudebním oddělení knihovny setkání s občany města v rámci Tour Probační a mediační služby. Veřejnost se během programu seznámila s tím, jak pracuje nejen Služba, ale také Poradna pro oběti trestných činů. Nechyběly ani informace o Probačním domě v Písku. Návštěvníci Tour neváhali klást své dotazy a pro všechny bylo připraveno i malé pohoštění.

Tímto děkujeme Městské knihovně v Ústí nad Orlicí za vstřícnost a spolupráci při realizaci setkání.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.