cs

Tour Probační a mediační služby v Třebíči představilo práci s mladistvými delikventy

Tour Probační a mediační služby - Třebíč

Dalším místem, kde měli občané možnost dozvědět se informace o činnosti Probační a mediační služby, bylo ve středu 10. května 2023 město Třebíč. V prostorech městského úřadu uspořádali naši pracovníci ve spolupráci s městskou policií a Senior pointem besedu na téma „Role Probační a mediační služby v trestním řízení – oběti trestných činů a nové způsoby práce s pachateli“.

Po představení Služby, jejího poslání a cílů seznámili naši kolegové přítomné s prací probačních pracovníků v jednotlivých odborných agendách. V rámci diskuse s účastníky, kteří měli zájem o témata vztahující se k mladistvým delikventům, také vysvětlili fungování Systému včasné intervence, který v Třebíči úspěšně funguje od roku 2008, včetně akreditovaných probačních programů MOST. Zájem byl i o činnost naší organizace ve Věznici Rapotice, stejně jako o téma podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.