cs

Tour Probační a mediační služby v Šumperku podpořili zástupci spolupracujících organizací

Tour Probační a mediační služby - Šumperk

V Šumperku se 18. května 2023 uskutečnila další zastávka Tour Probační a mediační služby, tentokrát na téma „Pachatel a oběť trestného činu aneb může se týkat i mě“.

Besedy pod záštitou starosty Šumperka Miroslava Adámka se kromě širší veřejnosti zúčastnili zástupci našich spolupracujících organizací, například Armády spásy Šumperk, Charity Zábřeh nebo Domu pro osamělé rodiče s dětmi. Mezi účastníky diskuze patřila také Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, i ředitelka knihovny Mgr. Kamila Šeligová.

Děkujeme městu Šumperk a Městské knihovně T. G. Masaryka za pomoc a podporu při realizaci celé akce.