cs

Tour Probační a mediační služby v Novém Boru představilo téma kriminality dětí

Tour Probační a mediační služby - Nový Bor

V rámci Tour Probační a mediační služby se ve čtvrtek 5. října 2023 uskutečnilo setkání s učiteli, sociálními pracovníky a rodiči dětí na ZŠ náměstí Míru Nový Bor.

Na dříve řešených případech šikany, trestné činnosti související s užíváním drog, zneužívání mobilních telefonů a násilné trestné činnosti měli účastníci možnost zjistit, co se stane, když dítě poruší trestní předpisy. Jaké odpovědnosti má v tu chvíli učitel, který se o skutku dozví? Co je možné udělat pro oběť trestného činu? Jakou pomoc může nabídnout OSPOD? A jak může zasáhnout Probační a mediační služba? I taková byla témata besedy pod vedením našich kolegů ze střediska Česká Lípa.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.