cs

Tour Probační a mediační služby v listopadu dorazilo také do Hodonína

Tour Probační a mediační služby - Hodonín

Ve spolupráci s městskou knihovnou uspořádali naši kolegové ze střediska Hodonín 9. listopadu 2023 besedu, v rámci které seznámili účastníky s činností Probační a mediační služby a předali jim základní informace o alternativních trestech, pomoci obětem trestných činů nebo principech mediace. Program obohatil také speciální host, pan Ivan Fuček z Křesťanského společenství, který veřejnosti v roli poskytovatele trestu obecně prospěšných prací přiblížil práci s klienty vykonávajícími tento alternativní trest.

Děkujeme Městské knihovně Hodonín za spolupráci a pomoc s realizací celé akce.