cs

Tour Probační a mediační služby úspěšně pokračuje

Tour Probační a mediační služby - Havlíčkův Brod

Ve spolupráci s Krajskou knihovnou kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě proběhlo ve středu 26. dubna 2023 v hlavním přednáškovém sále setkání s občany města v rámci Tour Probační a mediační služby. Veřejnost se během programu dozvěděla informace o pomoci obětem trestného činu, kde hledat pomoc, jak pracuje Probační a mediační služba s pachateli a také právě s oběťmi. Dále byl představen nový Probační dům v Písku, Programová centra a věznice Světlá nad Sázavou.

Pracovnice střediska Havlíčkův Brod besedou plynule navázaly na předchozí úspěšnou akci, kterou se uskutečnila 20. dubna 2023 ve věznici Světlá nad Sázavou v rámci projektu Yellow Ribbon Run, který je v letošním 8. ročníku tematicky věnován ženám.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.