cs

Tour Probační a mediační služby po regionech pokračuje

Tour Probační a mediační služby - Sokolov

Pracovníkům Probační a mediační služby se ještě před tím, než začnou letní prázdniny, podařilo realizovat další dvě úspěšné zastávky celorepublikového turné, které má za cíl seznámit veřejnost s činnost Služby.

První z těchto setkání se uskutečnilo v západočeském Sokolově. Do akce se zapojili nejen kolegové z místního střediska, ale také pracovníci Okresního soudu v Sokolově a Okresního státního zastupitelství v Sokolově, dále místní oddělení Policie ČR, zástupci města, neziskových organizací i veřejnost. Další červnová zastávka nás pak zavedla o necelých 400 km dál, do města Zlín. I v tomto případě se setkání, na které dorazilo celkem 35 hostů z řad odborníků i laické veřejnosti, velmi vydařilo.

Děkujeme všem návštěvníkům i našim kolegům, kteří se podíleli na přípravě setkání.