cs

Tour Probační a mediační služby napříč okresem Strakonice

V rámci Tour Probační a mediační služby pracovnice střediska Strakonice v uplynulých týdnech realizovaly napříč okresem několik setkání se studenty středních škol.

Beseda s názvem „Pachatelé a oběti – co dělat, když do života zasáhne trestný čin“ probíhala interaktivní formou, která studenty vtáhla přímo do průběhu trestního řízení. Velká pozornost byla věnovaná také obětem trestných činů.

Celá Tour strakonického střediska pak vyvrcholila dne 4. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Všechna setkání měla velký úspěch a školy projevily zájem o další dlouhodobou spolupráci.