cs

Tour Probační a mediační služby má za sebou další dvě listopadové zastávky

Tour Probační a mediační služby - Cheb

Minulý týden se uskutečnily další dvě zastávky Tour Probační a mediační služby – tentokrát v různých koutech republiky. V úterý 22. listopadu 2022 proběhlo setkání s veřejností, které uspořádali naši kolegové z chebského střediska v prostorech Městské knihovny v Chebu. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 pak navázali pracovníci střediska Ostrava besedou v Aule Ostravské univerzity. Vedle studentů univerzity se prezentace a následné diskuze zúčastnili také zástupci odborné i laické veřejnosti a kromě vstupů našich kolegů se o svou zkušenost podělil s účastníky i zástupce poskytovatelů trestu obecně prospěšných prací.