cs

Teplické středisko přispělo k řešení případu poničené porcelánové kašny

Reportáž k případu poničené kašny

Spolupráce Probační a mediační služby s městy, ve kterých sídlí naše střediska, je vždy velmi užitečná a důležitá. Příkladem dobré praxe a součinnosti byl také případ našeho mladistvého klienta, který společně s dalšími kamarády poškodil v Teplicích vzácnou porcelánovou kašnu.

I když šlo spíše o klukovinu než úmysl, vznikla velká škoda, kterou bylo třeba řešit. Nikdo z mladistvých rozhodně nedomyslel, že pokud se do vody vhodí bouchací kuličky, poškodí se tím výrazně vzácná kašna, místo zamýšleného zábavného postříkání kamarádů vodou. A tak se z této klukoviny vyvinul opravdu vážný případ, ze kterého se mladistvý snad opravdu poučil na celý život.

Důležitá byla v tomto případě sebereflexe mladistvého pachatele a součinnost rodiny, tedy babičky mladistvého, která ho má ve své péči. Následně došlo také k setkání s představiteli statutárního města Teplice, kde naši pracovníci sehráli důležitou roli mediátora a zástupci města ocenili profesionalitu a důležitost naší Služby.

O celém případu vám nabízíme krátkou reportáž s dobrým koncem.

Reportáž k teplickému případu poničené porcelánové kašny