cs

Tématem pracovního setkání v Třinci bylo riziko dopadu sociálních sítí na děti

Pracovní setkání v Třinci

Prevence rizikového chování by měla začínat již na prvním stupni základních škol. Se sexuálními útoky a vydíráním přes sociální sítě, ke kterým dochází u stále mladších dětí, se potýkají školy, policie, soudy a další instituce zaměřené na tuto problematiku.

Právě tato a další témata byla důvodem pracovního setkání, které zorganizovala radnice města Třince v prostorech Knihovny Třinec v úterý 11. dubna 2023. Pozvání primátorky města přijali nejen zástupci Probační a mediační služby, ale také Policie České republiky, Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu, včetně ředitelů základních a středních škol, výchovných poradců či školních preventistů patologických jevů. Velký sál byl zaplněn přibližně 40 zástupci vzdělávacích institucí, kteří si z úst hostů vyslechli mnohdy šokující příběhy zneužívání a šikany u dětí prostřednictvím sociálních sítí. 

Plný sál potvrdil význam a smysl tohoto setkání a potřebu řešit danou problematiku. Přítomní se podělili o vlastní zkušenosti a ocenili význam a přínosy Systému včasné intervence, který je v režii magistrátu města. Tento systém pomáhá zástupcům škol a stojí na začátku každého podezření na rizikové chování žáků. „Systém je velice propracovaný a má jasná pravidla. K tomu, že si mladý člověk nebo jeho rodiče uvědomí, že jde do tuhého, mnohdy stačí to, že se postaví k pultu v soudní síni,“ uvedla Marcela Vlčková, soudkyně Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Martina Běhálková, pracovnice střediska Frýdek-Místek, seznámila přítomné s konkrétními případy, kterými se naše organizace v této problematice zabývá. Často se jedná o delikty se sexuálním podtextem, kdy jsou pachateli i oběťmi děti ve věku okolo 12 let. Dále se projednávaly možnosti a pravomoci jednotlivých orgánů v oblasti prevence a řešení nežádoucích jevů, stejně jako možnosti, které mají základní školy k tomu, aby se na prevenci podílely. Setkání bylo informační a otevřelo prostor pro cílenou spolupráci se školami. „Třinec patří k městům, která vynikají rozsáhlou osvětovou činností v tomto směru. I díky tomu nejsou výskyty zneužití sociálních sítí k sexuálním útokům takové, jako v jiných regionech,“ řekl Marek Dvořák, ředitel Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek.

„Každoročně zvu do našeho města všechny, kterých se daná problematika týká. Hodnotíme aktuální stav a reagujeme na vývoj ve sledované problematice. Město bude dále podporovat smysluplné akce v rámci osvěty a prevence. I kdybychom pomohli před internetovou šikanou nebo sexuálním vydíráním třeba jen jednomu dítěti, má to smysl,“ uvedla primátorka města Třince Věra Palkovská.

Výsledkem pracovního setkání bylo mj. navržení konkrétních kroků k prevenci, jako například užší spolupráce výchovných poradců s probačními úředníky, návštěvy soudů v rámci dnů otevřených dveří nebo návštěvy veřejných jednáních soudů. Děkujeme za pozvání k přínosné diskuzi.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.