Studijní cesta do Norska - sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti fungování a provozu probačního domu


Registrační číslo:
Rozpočet projektu: 283 644,00 Kč (100 % z NF)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Partnet projektu: Ředitelství Norské nápravné služby - Directorate of Norwegian Correctional Services (DNCS)
Doba realizace projektu: 27. 5. 2019 – 30. 5. 2019
Vedoucí projektu: Mgr. Kamila Špejrová

Popis projektu:
 
Bilaterální iniciativa Studijní cesta do Norska – sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti fungování a provozu probačního domu“je financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v programu Spravedlnost.
 
Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi Probační a Mediační službou (PMS) a Norským partnerem Drammen half way house a Buskerud Probation office v oblasti fungování a provozu probačního domu (Half-Way house) a realizace resocializačních programů realizovaná jednou studijní cestou české delegace do Norska.
 
Studijní cesta 7 zástupců PMS připravovaného projektu PDP3 „Zpátky do života“ se uskuteční v období od 27. května 2019 do 30. května 2019 v celkové délce trvání 4 dnů, z čehož 2 dny je cesta.
 
Iniciativa se zaměřuje na následující dvě aktivity:
 
KA 01 - Zkušenosti s provozem probačního domu v Norsku
 
Cílem KA01 je získání praktických zkušeností nutných pro nastavení základních pravidel fungování a provozu probačního domu PMS v České republice. V současné době PMS připravuje projektovou žádost předem definovaného projektu PDP3 „Zpátky do života“, jsou zpracovávány základní metodiky a je připravován návrh legislativních úprav nutných před zahájením provozu probačního domu PMS v ČR. Pro vytvoření metodických postupů a zajištění vhodných provozních a organizačních podmínek v probačním domě je důležité, abyzaměstnanci zapojení do přípravy projektu měli možnost porovnat připravovaný model s dlouholetými praktickými zkušenostmi norského partnera.
 
KA 02 – Napojení práce s klienty v probačním domě na činnost probační služby včetně možnosti využití resocializačních programů v Norsku
 
V průběhu cesty budou mapovány možnosti napojení práce s klienty v probačním domě na probační službu včetně zjištění možností využití elektronického monitoringu (v průběhu pobytu nebo po jeho ukončení). Budou představeny resocializační programy využívané v Norsku.
 
Cílem obou aktivit iniciativy je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti fungování a každodenního provozu probačního domu (Half-Way house) před samotným spuštěním projektu PDP3, jehož jednou z klíčových aktivit je zřízení prvního probačního domu PMS v ČR. Současně v rámci další klíčové aktivity projektu zaměřené na zřízení programových center je cílem získání zkušeností i v této oblasti.
 
Cesta umožní získání praktických zkušeností pro hladší nastavení základních pravidel fungování a provozu probačního domu PMS v České republice před samotným spuštěním projektu PDP3 „Zpátky do života“.
 
KONTAKTY
Projektová manažerka
Ing. Barbara Poslušná
Tel.: 777 469 848

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.