cs

Studentky brněnské Střední pedagogické školy se seznámily s činnostmi Služby

V pondělí 6. března 2023 se pracovnice střediska Brno Mgr. Dana Demková a Mgr. Jiřina Prausová zúčastnily přednášky pro studentky místní Střední pedagogické školy. V rámci besedy, která se uskutečnila na půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, naše kolegyně seznámily účastnice s agendou probačního dohledu a agendou parole. Nechyběly ani informace o Probačním domě v Písku a představení Oddělení pro mládež a ZRK. Studentky pak dále zajímaly možné příklady z praxe a také vzdělání probačního úředníka.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci.