cs

Středisko Ústí nad Labem se zapojilo do projektového dne školy TRIVIS

Projektový den na Střední škole TRIVIS

Pracovníci střediska Ústí nad Labem přijali pozvání Střední školy TRIVIS a v pátek 20. října se zúčastnili projektového dne školy. V rámci něj absolvovali celkem čtyři besedy se studenty, během kterých prezentovali činnost Probační a mediační služby a její zakotvení v systému trestní justice.

Škola je svým oborem zaměřena na přípravu budoucích policistů, a tak byly hlavním tématem přednášek alternativní tresty a praktické zkušenosti z dohledu nad jejich výkonem. Studenti byli dále seznámeni s možnostmi spolupráce pachatelů a obětí s Probační mediační službou, a to zejména v přípravném stádiu trestního řízení. V neposlední řadě byli informováni o tom, co je smyslem mediace a jak probíhá.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.