cs

Středisko Ústí nad Labem se zapojilo do Dne seniorů

Den seniorů v Ústí nad Labem

V pondělí 2. října 2023 se v Ústí nad Labem konal Den seniorů, na který byli pozváni i kolegové z místního střediska, aby přítomným seniorům představili činnost Probační a mediační služby.

Celý sál Kulturního domu byl zaplněn, návštěvníci akce se zastavovali u stolečku Služby a zajímali se o naši činnost. Řada dotazů směřovala na možnost pomoci, pokud by se stali oběťmi trestné činnosti, sdíleli ale i své životní zkušenosti spojené s touto problematikou.

Středisko Ústí nad Labem děkuje panu primátorovi PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, panu náměstkovi Mgr. et Mgr. Tomáši Vlachovi a vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Lence Jaremové za pozvání a za možnost větší osvěty mezi místními seniory.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.