cs

Středisko Teplice uspořádalo besedu pro seniory

Na začátku října uspořádalo teplické středisko společně s městem Teplice besedu pro seniory v Denním centru Kanape. Poradkyně pro oběti Mgr. Evelina Dvořáková kromě představení činnosti Probační a mediační služby hovořila také o problematice týkající se trestné činnosti páchané převážně na starších lidech. I přes závažnost těchto témat byla atmosféra příjemná a zpětná vazba od přítomných seniorů je velmi pozitivní.

Besedy se zúčastnil náměstek primátora Bc. Jiří Štábl a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Iva Tichá.