cs

Středisko Svitavy se připojilo k Tour Probační a mediační služby

Tour Probační a mediační služby - Svitavy

Další zastávkou probíhajícího Tour Probační a mediační služby se ve středu 23. listopadu 2022 stalo město Svitavy. Veřejnou debatu našich pracovníků s občany města zahájila vedoucí svitavského střediska Mgr. Jaroslava Šabrňáková. V úvodu setkání vystoupil se svým příspěvkem starosta města Svitavy a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Bc. David Šimek, MBA, pod jehož záštitou se Tour ve Svitavách konala. Vyzdvihl skvělou spolupráci pracovníků Služby s pracovníky městských organizací a také přínos činností střediska Svitavy na řešení kriminality ve městě.

V rámci dvouhodinového programu seznámili pracovníci střediska přítomné účastníky s činnostmi Probační a mediační služby a na konkrétních případech z praxe ilustrovali přínosy spolupráce se Službou při řešení trestních konfliktů. Účastníci se aktivně zapojovali do debaty a kladli zajímavé dotazy. V závěru velmi ocenili nejen přínos akce pro zvýšení jejich povědomí o práci Probační a mediační služby, ale také skvělý catering, který pro ně pracovníci střediska připravili. Každý z účastníků si zároveň odnesl i malý dárek.

Týmu svitavského střediska patří velké poděkování za precizní přípravu i samotnou realizaci celé akce.