cs

Středisko Prostějov v rámci Dne s IZS prezentovalo práci s oběťmi trestných činů

Den s IZS Prostějov

V pátek 26. dubna 2024 se v Prostějově konal tradiční Den se složkami integrovaného záchranného systému, ke kterému bylo přizváno také prostějovské středisko Probační a mediační služby.

Pracovnice střediska prezentovaly v tomto kontextu především možnosti spolupráce s oběťmi trestných činů. Pro některé zájemce z řad veřejnosti byla existence Služby dosud zcela neznámá, jiní si činnost probačních úředníků spojovali výhradně s dohledem nad výkonem alternativních trestů. Nebylo tedy žádnou výjimkou, že si návštěvníci brali kontakty a informační materiály, aby je například předali svým blízkým, kteří aktuálně procházejí trestním řízením v pozici oběti, případně potřebují poradit, jak uplatnit svá práva.

Pracovníci Služby se věnovali všem skupinám návštěvníků, od žáků základních škol, přes osoby se zdravotním či mentálním postižením, studenty středních škol nebo seniory. Tyto skupiny můžeme z pohledu Služby považovat za obzvlášť zranitelné, a tak jsme rádi, že se do jejich povědomí mohla Probační a mediační služba lépe dostat právě účastí na Dni se složkami integrovaného záchranného systému.

Tímto děkujeme všem složkám IZS, Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky, Hasičskému záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě, Městské policii Prostějov a dalším účastníkům za společnou prezentaci.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.