cs

Středisko Plzeň uspořádalo přednášku pro pěstouny

Přednáška pro pěstouny

Minulý týden uspořádaly pracovnice střediska Plzeň ve spolupráci s mluvčí Městská policie Plzeň interaktivní přednášku pro pěstouny.

Přednáška se konala v prostorech plzeňské Poradny náhradní rodinné péče a nabídla pěstounům možnost dozvědět se informace o procesu, který absolvují děti a jejich zákonní zástupci v případě, že se dítě dopustí protiprávního jednání. Mluvčí městské policie přednesla danou problematiku z hlediska policie, pracovnice střediska Plzeň pak vysvětlily proces trestního řízení u mládeže a seznámily přítomné s druhy opatření, které soud pro mládež může dítěti uložit.

Věříme, že setkání bylo pro pěstouny přínosem a pomůže jim se v dané oblasti lépe orientovat.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.