cs

Středisko Mělník v rámci Tour Probační a mediační služby oslovilo žáky a studenty

Tour Probační a mediační služby - Mělník

V duchu „Prevence do škol, prevence se vyplatí“ realizovalo středisko Mělník svou Tour Probační a mediační služby bezmála desítkou besed se žáky základních a studenty středních škol.

Žitou zkušenost s trestním řízením na besedách přiblížil pan I., který plní dohled probačního úředníka ve zkušební době podmíněného propuštění z vězení. Odkryl posluchačům svůj příběh, jenž začal svízelnou finanční situací a dál nevyhnutelně pokračoval strmou cestou do vězení.

Interaktivní formou byli studenti vtaženi také do světa lidí poškozených trestným činem, a to zejména prostřednictvím přestavení činnosti poradny pro oběti trestných činů, která při středisku Mělník funguje od března letošního roku.

A jak na besedy reagovali mladí posluchači a posluchačky?

„Život nemusí být jen krásný a pohodlný. Respekt k pánovi, jak to zvládá a jak se z toho vysbíral. Bylo neuvěřitelné, jak se dokázal otevřít, představit život ve vězení.“

„Setkání s panem I. mi přineslo pár otázek a zamyšlení nad tím, že tohle zakusit prostě nechci. Dluhy, vězení, trable v rodině, to jsou věci, kterým se chci vyvarovat, a tato beseda mi to jen potvrdila.“

„Beseda byla asi nejlepší, co já si tu pamatuji. Bylo to unikátní v tom, že je to nepopulární téma, o kterém nikdo moc mluvit nechce, bylo tak velice zajímavé si to poslechnout, jak z pohledu úředníka, tak z pohledu té druhé strany.“