cs

Středisko Louny se aktivně připojilo ke Konferenci služeb sociální péče

Ještě před začátkem prázdnin 13. června 2024 se pracovníci střediska Louny zúčastnili Konference služeb sociální péče. V rámci akce byly účastníkům představeny organizace, které zajišťují služby pro rodiny s dětmi, občany v krizi, zdravotně postižené a seniory.

Vedoucí střediska Mgr. Jan Plhák přítomné seznámil s činností Probační a mediační služby a svou prezentaci zaměřil zejména na práci s mládeží a působení poradny pro oběti. Pracovníci střediska dále nabízeli informační letáčky a během přestávek zájemcům z řad zástupců základních a středních škol, ale také studentů a laické veřejnosti, ochotně vysvětlovali naši práci.