cs

Středisko Liberec představilo svou činnost studentům UJAK

Beseda se studenty z Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Liberecké středisko Probační a mediační služby minulý týden navštívila skupina studentů z Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Děkujeme za přínosnou diskuzi a milé setkání.