cs

Středisko Kroměříž pokračuje ve spolupráci s policejní školou v Holešově

Návštěva policejní školy v Holešově

Pracovníci kroměřížského střediska Probační a mediační služby nedávno opět navštívili Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově.

Vzájemná spolupráce Služby s policejní školou je v regionu kontinuálně rozvíjena již dlouhá léta. Díky tomu došlo k vtělení tématiky probace, mediace a restorativních přístupů uplatňovaných v justici do vzdělávacího systému této školy, což nás pochopitelně velmi těší.