cs

Středisko Domažlice se připojilo ke Dni sociálních služeb

Den sociálních služeb v Domažlicích

Vedoucí domažlického střediska Probační a mediační služby Ing. Světlana Librová se ve středu 10. dubna 2024 zapojila do dne Dne sociálních služeb. Ten uspořádalo Město Domažlice v rámci komunitního plánování sociálních služeb pod záštitou starosty města Bc. Stanislava Antoše.

Akce se konala v Městském kulturním středisku Domažlice, kde poskytovatelé služeb prezentovali svou činnost. Vedoucí střediska Domažlice na akci představila zájemcům z řad široké veřejnosti činnost Služby, její cíle, zaměření a působení v rovině trestního řízení. Návštěvníkům byly vysvětleny služby a úkony našich pracovníků směrem k pachatelům, ale i obětem trestných činů.

Program Dne sociálních služeb dále doplnila návštěva týmu z Národní protidrogové centrály SKPV ČR, která na místě mimo jiné vyhlásila vítěze projektu „Správným směrem“. Vedoucí střediska tak mohla osobně debatovat o restorativní justici se zástupci Policie ČR, ale také právě s členy Národní protidrogové centrály – brig. gen. PhDr. Jakubem Frydrychem nebo kapitánkou Bc. Hanou Kroftovou, DiS. Celá akce byla přínosná nejen k rozšíření povědomí o činnosti Probační a mediační služby v rámci široké veřejnosti, ale také k upevnění spolupráce s dalšími institucemi a v neposlední řadě k navázání nových kontaktů s novými službami v regionu s cílem realizovat multidisciplinární spolupráci v co nejširším pojetí.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.