cs

Středisko Chrudim nedávno realizovalo tři osvětové akce

Tour Probační a mediační služby - Chrudim

Naše kolegyně ze střediska Chrudim v nedávné době připravily a realizovaly celkem tři osvětové akce v rámci Tour Probační a mediační služby. O jaké aktivity se jednalo?

První z nich byla interaktivní beseda pro studenty Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Účastníkům byly nachystány 3 zážitkové programy zaměřené na pocity a potřeby obětí, poškozených a pachatelů. Studenti se dále seznámili s restorativními prvky, alternativními tresty, rolí Probační a mediační služby při jejich předjednávání a při zajištění výkonu.

Druhou akcí bylo oslovování široké veřejnosti s cílem zvýšit povědomí o Probační a mediační službě, a to přímo na náměstí v Chrudimi.

Třetí aktivitu pak představoval Den otevřených dveří, kdy měla veřejnost, zástupci spolupracujících institucí a organizací možnost navštívit prostory střediska a seznámit se s činností Služby.