cs

Společnost SuperCom neuspěla s pokusem o zmaření výplaty bankovní záruky

Tiskové prohlášení EMS

Společnost SuperCom, která v minulosti dodávala a provozovala elektronický monitorovací systém pro českou justici prostřednictvím Probační a mediační služby, neuspěla s návrhem proti České republice na zmaření výplaty bankovní záruky. Bývalý dodavatel se u českých soudů neúspěšně pokoušel o uložení zákazu výplaty bankovní záruky. Obdobného uložení zákazu se společnost pokusila dosáhnout také u soudu v Izraeli. Ten však návrh společnosti SuperCom minulý týden odmítl, a to především proto, že pro uložení takového zákazu není dána pravomoc izraelských soudů.

Dne 19. května 2022 rozhodl Obvodní soud v Tel Avivu v Izraeli o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, kterým se společnost SuperCom domáhala uvalení zákazu výplaty bankovních záruk poskytnutých izraelskou bankou ve prospěch Probační a mediační služby v celkové výši 15 milionů Kč. Bankovní záruky byly jedním z prostředků zajištění splnění sankcí, které uplatňuje Probační a mediační služba vůči společnosti SuperCom, a to z důvodu závažných porušení smlouvy na dodávku elektronického monitorovacího systému („EMS“ – elektronických náramků). Tato porušení smlouvy ze strany SuperCom přitom opakovaně ohrozila funkcionalitu elektronických náramků, které sloužily ke kontrole pohybu odsouzených či trestně stíhaných osob.

Tímto postupem společnost SuperCom fakticky vyčerpala všechny možnosti, jak se pokusit zabránit výplatě bankovní záruky. Ta byla bankou vyplacena ve prospěch Probační a mediační služby. Finanční prostředky z bankovní záruky budou sloužit na částečnou úhradu sankcí, nárokovaných podle smlouvy na dodávku elektronických náramků. Zbylou část nároku na úhradu sankcí za porušení smlouvy bude Probační a mediační služba vymáhat po společnosti SuperCom prostřednictvím soudního řízení.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890