cs

Sněmovna schválila změnu pravomocí probačních úředníků

Poslanecká sněmovna 25. 5. 2021 schválila sněmovní tisk 624, který obsahoval balíček širších změn vycházejících ze senátních úprav. Týkal se mimo jiné i zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Novela, jejíž cílem je přinést do praxe probačních úředníků pozitivní změny, nabude účinnost od 1. ledna 2022.  

Na základě návrhu, který iniciovala Probační a mediační služba, bude upraveno postavení probačních pracovníků i jejich pravomoci. V rámci praxe se změny promítnou zejména do výkonu dohledu, ale také alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce nebo trest domácího vězení. Další změny umožní například dřívější vstup probačních pracovníků do projednávání trestních případů, včetně případů dětí mladších 15 let.  

V rámci schváleného návrhu dojde současně rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Nově se do zmíněného okruhu zařadí oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Postavení zranitelné oběti zajistí dotčeným osobám citlivější vyšetřování případu i možnost mít bezplatně zmocněnce.  

Na přípravě novely pod naším vedením pracovali členové Akčního týmu pro spolupráci v justici, mezi kterými byli experti na trestněprávní legislativu, zkušení praktici z řad probačních úředníků, soudců a státních zástupců, ale také výzkumníci a další odborníci. Při prosazování návrhu byla důležitá naše dosavadní praktická zkušenost, kterou jsem osobně představovala společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti na jednáních Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Schválení návrhu považuji za velmi dobrou zprávu, která potvrzuje, že naše praktické zkušenosti byly při přípravě novely zohledněny a naše doporučení změn stávající praxe získalo odbornou i politickou podporu,“ komentuje změny ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.  

Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Do praxe by pak měla vstoupit s účinností od 1. 1. 2022.