cs

Seminář polštiny pro bilaterální spolupráci II

Ve dnech 23. – 24. 1. 2020 proběhl ve Stráži pod Ralskem seminář se zahraničním lektorem s cílem zlepšení komunikačních dovedností v polštině a výměny informací a zkušeností. Úspěšného semináře pořádaného Akademií Vězeňské služby ČR se účastnili spolu s kolegy z VS ČR také 4 probační úředníci. Jedná se o další z akcí jazykového vzdělávání, kam byli k účasti přizváni kolegové z PMS. Společné vzdělávání nejen v polštině, angličtině, ale i v dalších oblastech probíhá již dlouhodobě a je příkladem spolupráce mezi oběma partnery, která bude letos prohloubena prostřednictvím připravovaného projektu MSp: Systém společného vzdělávání.