cs

Rozvoj restorativní praxe

Možná dnes nemáte nejlepší den, možná jste naopak v dobré náladě. Možná TO tak bylo i tehdy, kdy vám NĚKDO ublížil. Možná jste ublížili VY, nebo (možná) jste u TOHO jen byli nebo chtěli pomoci. Možná na vás celá situace dopadá až teď a vy se s ní máte nějak vypořádat… Ať už vaše role v té situaci byla či je jakákoli, stále jste nějak její součástí.“ Toto je úryvek z úvodního textu, který provází výstavu „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“.  

Po několika měsíčním prezentování příběhů osob, které se dostaly do přímého kontaktu s trestnou činností, na Slezské univerzitě v Opavě, byla výstava přesunuta do Ostravy. Tentokrát je prezentována v prostorách Krajského úřadu v Ostravě, přímo v předsálí zastupitelstva kraje.  

Tato putovní výstava vznikla v rámci aktivity Rozvoj restorativní praxe (realizovaný v regionech věznic Bělušice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Příbram, Břeclav a Opava v rámci projektu Probační a mediační služby s názvem Křehká šance II) a chce poukázat na to, že trestný čin je třeba vnímat jako konflikt, který je nutno řešit za účasti všech dotčených osob a s velkým ohledem na jejich skutečné potřeby. Jedině tímto způsobem může celá situace vyústit ve smysluplnou komunikaci, nápravu a  náhradu škody.  

Touto prezentací příběhů chceme zapůsobit na studenty, odbornou veřejnost i laiky. Chceme upozornit na skutečné potřeby nejen poškozených a obětí trestné činnosti, ale i na téma obecně a nutnost o něm více a veřejně hovořit.  

Mgr. Barbora Lesková, DiS.