cs

Rozhodnutí o výběru dodavatele EMS II.

Rozhodnutí o výběru dodavatele EMS II.

Probační a mediační služba dokončila posouzení nabídky a dokumentace společnosti FORSOLUTION CZ s.r.o., která se jako jediný zájemce přihlásila do veřejné zakázky na dodání Elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II. Jelikož dodavatel splnil veškeré zadávací podmínky, rozhodla Probační a mediační služba o jeho výběru jako dodavatele zmiňovaného systému.

Byla zahájena přípravná jednání, která povedou k podepsání smlouvy a zahájení implementace systému. S uvedením EMS do praxe počítá Probační a mediační služba v průběhu roku 2024, tak jak již bylo několikrát avizováno.

O dílčích posunech v realizaci projektu bude vždy Probační a mediační služba informovat veřejnost prostřednictvím svých komunikačních kanálů a médií. Veškeré informace o rozhodnutí o výběru a hodnocení nabídek lze nalézt na profilu zadavatele (Probační a mediační služba) v systému Národním elektronickém nástroji (NEN).

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.