Ředitelství Probační a mediační služby navštívila generální tajemnice organizace CEP

Návštěva generální tajemnice Konfederace evropských probačních služeb (CEP) Jany Špero na ředitelství Probační a mediační služby

V pátek 23. června 2023 navštívila ředitelství Probační a mediační služby generální tajemnice Konfederace evropských probačních služeb (CEP) Jana Špero. Spolu s ředitelkou Probační a mediační služby Andreou Matouškovou a náměstkyní Kateřinou Šlesingerovou zhodnotily dosavadní spolupráci mezi oběma organizacemi, která se datuje již od roku 2009. Rovněž hovořily o připravovaných aktivitách v nadcházejících dvou letech a možnostech budoucí spolupráce včetně spolupořadatelství odborného workshopu na téma propojování komunity a zvyšování povědomí o činnosti probačních služeb. Ten se uskuteční v červnu 2024. Ředitelka Andrea Matoušková představila plány, aktivity a nejdůležitější témata na nejbližší období. 

CEP je mezinárodní nevládní organizace sdružující evropské probační služby a další organizace a jednotlivce, kteří se věnují probaci, mediaci a sociální práci v trestní justici. V rámci CEP se Služba účastní odborných akcí, a své zastoupení má v rámci expertní skupiny pro radikalizaci a extrémismus, rámcových rozhodnutí 829 a 947. Zástupci Služby jsou rovněž zváni jako přednášející na odborné akce CEP. V minulosti Služba spoluorganizovala ve spolupráci s CEP odborné mezinárodní konference na téma alternativních trestů a restorativní justice při příležitosti 15. a 20. výročí založení. Návštěva generální tajemnice Jany Špero byla první oficiální členskou návštěvou CEP v roce 2023.

 

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.