Ředitelka Probační a mediační služby vystoupila na mezinárodní konferenci ve Wrocławi

Ředitelka Probační a mediační služby vystoupila na mezinárodní konferenci ve Wrocławi

Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková se ve dnech 21. – 22. září 2023 zúčastnila konference s názvem „Polish Probation Officers – Challeges, Expectations, Possibilities“.

Na mezinárodním setkání ve Wrocławi, které uspořádala Krajowa Rada Kuratorów ve spolupráci s Univerzitou Wrocław – Fakulta práva a veřejné správy, vystoupila s příspěvkem týkajícím se specifik práce naší Služby v České republice. V rámci prezentace byl účastníkům konference představen český model Probační a mediační služby, struktura a organizace Služby, typy povinností a úkolů, které vykonávají probační úředníci v ČR nebo metody používané při práci s klienty.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.