cs

První svatba s účastí Probační a mediační služby

Svatba v dole Jeroným

Historicky první svatba, ve které sehrála důležitou roli i Probační a mediační služba, se uskutečnila 1. dubna 2023 na Sokolovsku.

Klient střediska Sokolov, který byl v roce 2018 odsouzený k trestu obecně prospěšných prací, svůj trest řádně vykonal v nedalekém dole Jeroným, a protože se u poskytovatele trestu osvědčil a prokázal, že je schopným pracovníkem, je zaměstnán v dole doposud. Osudem pro něj bylo také to, že na tomto místě potkal svou životní partnerku. Není tedy divu, že se s ní oženil právě v dole, kde původně vykonával svůj trest. Na svatbu byla přizvána také Probační a mediační služba, která dle slov nevěsty „za všechno může, neboť odsouzeného do dolu k výkonu trestu poslala“.

Gratulujeme novomanželům a přejeme mnoho štěstí a spokojenosti v další společné cestě životem.