cs

První on-line mediace v Severomoravském soudním kraji

V úterý 8. listopadu 2022 se prostřednictvím střediska Havířov podařilo uskutečnit první on-line mediaci ve vykonávacím řízení mezi odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a poškozeným.

Poškozený využil mediaci k předání informací o dopadech trestné činnosti nejen na jeho život a situaci, ale i na život celé jeho rodiny. Strany se dohodly, že v případě podmíněného propuštění budou nadále v kontaktu, poškozený vyslovil přání, aby ve zkušební době došlo k náhradě škody a aby byl odsouzeným informován o jeho situaci a možnostech splácet škodu. Odsouzený se za své jednání poškozenému omluvil, tento přijetí omluvy podmiňuje úhradou škody do budoucna.

Velké poděkování patří vedení a pracovníkům Věznice Karviná za aktivní přístup a umožnění on-line setkání, stejně tak Mgr. Radimu Valiánovi za vytipování případu a přípravu odsouzeného na mediaci a Mgr. Luboši Šťastnému, který ve středisku Nový Jičín zprostředkoval mediaci pro poškozeného. On-line mediaci předcházely osobní schůzky s odsouzeným i poškozeným.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.