cs

Účast zástupců Probační a mediační služby na Mezinárodní konferenci Norské nápravné služby Correctional Services World Wide


Rozpočet iniciativy: 99 693,00 Kč (100 % z NF)
Realizátor iniciativy: Probační a mediační služba
Partner iniciativy: Ředitelství Norské nápravné služby – Directorate of Norwegian Correctional Services
Doba realizace iniciativy: 17.10.2022 – 20.10.2022


Popis iniciativy

Bilaterální iniciativa Účast zástupců Probační a mediační služby na Mezinárodní konferenci Norské nápravné služby Correctional Services World Wide je financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v programu Spravedlnost. 

Norská nápravná služba pozvala zástupce Probační a mediační služby na mezinárodní konferenci Correctional Services World Wide pořádanou v prostorách ředitelství Norské nápravné služby v Lillestrøm ve dnech 18. a 19. října 2022. Zástupci české strany byli pozváni k představení probační praxe v České republice zahraničním partnerům, zvláště se zaměřením na projekty financované z Norských fondů. Tematicky konferenci rámcovala otázka mezinárodních lidsko-právních standardů při nápravě pachatelů, důležitost mezinárodní spolupráce a právě oblast Norských fondů a jejich využití jednotlivými partnerskými zeměmi.

Účelem bilaterální iniciativy bylo vyslání tří zaměstnanců Probační a mediační služby na zmíněnou konferenci Correctional Services World Wide. V rámci tématiky Norských fondů zástupci Probační a mediační služby prezentovali problematiku programových center Probační a mediační služby. Na úvod prezentace hovořila Kateřina Hyková (vedoucí programového centra České Budějovice) v obecnější rovině o činnosti naší organizace, její historii, současné situaci a některých výzvách. Zmíněna byla i snaha podpořit využívání resocializačních programů coby součásti alternativních trestů. V další části prezentace představil Matěj Křepinský (projektový manažer Zpátky do života) roli a fungování programových center coby nové složky naší organizace. Zároveň se zaměřil na popis situace v oblasti poskytování resocializačních programů, která naši Službu vedla k založení programových center. Prezentaci uzavřela Karolína Petřeková (lektorka programového centra Frýdek-Místek/Olomouc) představením poskytovaných resocializačních programů. Postupně byly zmíněny programy pro dospělé klienty (program Vnímám i Tebe a Program pro řidiče) a pro mladistvé (program Punkt rodina a program Restart).

Zároveň účast na konferenci umožnila se seznámit s prací zahraničních kolegů, jejich úspěšných inovativních kroků a výzev, před kterými v nynější době stojí. Vedle zástupců české probační a mediační služby se konference zúčastnili také partneři z Litvy, Lotyšska, USA, Švédska, Rumunska Polska.

Účelem cesty bylo také posílení spolupráce s Norskou nápravnou službou a využití času během konference či po ní k setkání se zástupcem Norské nápravné služby a prodiskutování témat souvisejících s bilaterální spoluprací mezi Probační a mediační službou a Norskou nápravnou službou v rámci předem definovaného projektu Zpátky do života (zahraniční cesty českých probačních pracovníků do Norska a norských expertů do České republiky).

Kontakty

Projektový manažer

Mgr. Matěj Křepinský

mkrepinsky@pms.justice.cz


Tým projektu Zpátky do života vystoupil na konferenci v norském Lillestrøm – PMS – Probační a mediační služba PMS – Probační a mediační služba