cs

Proběhlo první veřejné slyšení s občany Písku

Ve středu 12. 2. 2020 se uskutečnilo první z plánovaných veřejných slyšení, na kterém Probační a mediační služba představila záměr vybudovat Probační dům v tomto městě.  

Zástupci Probační a mediační služby vysvětlili občanům, jakým způsobem tento druh zařízení funguje, jaká pravidla budou muset dodržovat podmínečně propuštění z výkonu trestu, kteří se stanou klienty probačního domu a co vše budou s pomocí profesionálního personálu řešit pro návrat do běžného života.  

„O debatu s námi projevila veřejnost velký zájem a jsem ráda, že jsme mohli zodpovědět mnohé nejasnosti, nepřesnosti a vysvětlit, jak zajistíme bezpečné fungování Probačního domu v Písku,“ uvedla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.  

Vzhledem ke spolupráci s městem a podmínkám, na kterých se Probační a mediační služba s představiteli Písku shodla, proběhne před samotným zahájením provozu ještě další setkání s občany. Dále budou naši pracovníci aktivně jednat se všemi organizacemi ve městě, kterých se otevření a provoz Probačního domu může týkat. Půjde samozřejmě o bezpečnostní složky, ale také Úřad práce, místní firmy, středisko sociálních služeb či církve.