cs

Probační dům v Písku navštívili soudci a státní zástupci z celé republiky

Probační dům navštívili soudci a státní zástupci z celé republiky

Probační dům v Písku v říjnu letošního roku uspořádal den otevřených dveří pro zájemce z řad soudců a státních zástupců z celé republiky. Během své návštěvy se účastníci blíže seznámili s provozem a měli tak možnost poznat, jak dům funguje. Získané informace a poznatky jim budou dále sloužit při rozhodování o uložení povinnosti absolvovat resocializační program v probačním domě.

Probační dům je součástí projektu Zpátky do života, který je financovaný Norskými fondy 2014-2021.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.