cs

Probační dům navštívil držitel Guinessova rekordu

Probační dům v Písku navštívil držitel Guinessova rekordu

Probační dům v Písku navštívil na konci listopadu pan Josef Šálek, světový rekordman v extrémním bosém běhu do půl těla na sněhu a ledu a také Guinessův rekordman v tzv. planku.

Beseda s klienty probačního domu trvala téměř 2 hodiny. Celé akce se zúčastnilo 5 pracovníků probačního domu a 7 klientů. Josef Šálek zaujal nejen svými rekordy, ale také vyprávěním o tom, jaký život vedl dříve, jak dospěl ke změně a také o omylu, na základě kterého byl 66 dní uvězněn v arabském vězení.

Velmi otevřená a přátelská atmosféra provázela celý večer. Někteří klienti si zkusili plank, ale hlavně si odnesli celou řadu cenných informací, že mnoho věcí v životě lze uskutečnit, i když se to na začátku zdá nemožné. Pan Josef Šálek přislíbil, že se v budoucnu do probačního domu zase rád podívá a s novými klienty podebatuje.

Probační dům je součástí projektu Zpátky do života, který je financovaný Norskými fondy 2014-2021.